Thứ năm 24/04/2014 06:20 English English

Thông báo về việc mở lớp tổ chức học, hướng dẫn ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B1, B2 theo chuẩn Khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

Thứ tư 05/06/2013 10:42

Thông báo về việc mở lớp tổ chức học, hướng dẫn ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B1, B2 theo chuẩn Khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

Thông báo về việc mở lớp tổ chức học, hướng dẫn ôn thi, thi và cấp chứng chỉ B1, B2 theo chuẩn Khung Châu Âu về ngôn ngữ (CEFR)

 

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền