Thứ tư 23/07/2014 10:54 English English

Khoa Quan hệ quốc tế

Chủ nhật 23/06/2013 16:03

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ

Điện thoại: 04.37.546.963, máy lẻ 608

Website: http://www.khoaqhqt.edu.vn

1.  Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Quan hệ quốc tế - tiền thân là khoa Phong trào Cộng sản công nhân quốc tế, được thành lập ngày 20/6/1983 theo Quyết định số 03- QĐ/TTH.

Sự ra đời của Khoa gắn liền với việc thực hiện Quyết định 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác giáo dục lý luận của Đảng và trên cơ sở hợp nhất hai trường: Trường Tuyên huấn Trung ương với Trường Nguyễn Ái Quốc V Trung ương. Cũng từ đó, lần đầu tiên khoa Phong trào Cộng sản công nhân quốc tế chính thức hoạt động với tư cách là một Khoa độc lập. trước đó, Khoa là một bộ phận thuộc khoa Chủ nghĩa xã hội khoa họcphong trào công nhân của hai trường. lúc đó, đồng chí Hồ Văn Khuê làm trưởng khoa, đồng chí Lê Minh Châu làm phó trưởng khoa.

Đến tháng 6-1994, Khoa được đổi tên là Khoa Quan hệ Quốc tế với 3 nhiệm vụ:

-   Giảng dạy lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế, giải phóng dân tộc.

-   Giảng dạy những vấn đề quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

-   Giảng dạy một số vấn đề cơ bản về ngoại giao và lễ tân.

Từ năm 2004, Khoa bắt đầu đào tạo chuyên ngành Thông tin đối ngoại (nay là chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế). Đến năm 2010, Khoa đào tạo chuyên ngành thứ hai là Quan hệ quốc tế. Trong 30 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa đã có sự phát triển toàn diện, đặc biệt là trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Khi bắt đầu thành lập – khoa có 7 đồng chí, gồm 6 giảng viên (đồng chí Hồ Văn Khuê - Trưởng khoa; đồng chí Lê Minh Châu - Phó trưởng khoa; đồng chí Phạm Thanh Nghị - Giảng viên; đồng chí Phạm Đình Huỳnh - Giảng viên; đồng chí Phạm Xuân Mỹ - Giảng viên; đồng chí Phạm Thảo - Giảng viên và đồng chí Trần Thị Phương - phụ trách văn thư, tư liệu). Chi bộ có 7 Đảng viên cho đồng chí Lê Minh Châu làm Bí thư, đồng chí Phạm Đình Huỳnh làm phó bí thư.

Những năm sau đó, khoa tiếp tục được bổ sung thêm cán bộ: Năm 1985: đồng chí Phạm Khắc Mậu, Nguyễn Thị Tửu; Năm 1987: đồng chí Vũ Thị Tuệ; Năm 1988: đồng chí Ngô Tất Luyến; Năm 1990: đồng chí Phạm Thị Tâm; Năm 2000: đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ; Năm 2001: đồng chí Phạm Minh Sơn, Mai Đình Chiến).

Từ tháng 10 năm 2003 đến tháng 9 năm 2004, Khoa được tăng cường thêm 7 cán bộ: Đó là các đồng chí: Phạm Thu Hiền, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Ngô Thị Thuý Hiền, Nguyễn Thị Phương Dung, Võ Thị Huệ, Nguyễn Thị Việt Nga và Vũ Thanh Vân.

2.  Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Quan hệ quốc tế hiện đang đào tạo 02 chuyên ngành đại học thuộc mã ngành Quan hệ quốc tế.

-      Chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế:

Ngành đào tạo      : Quan hệ quốc tế (International Relations)

Chuyên ngành      : Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành             : D310206

-   Chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Ngành đào tạo      : Quan hệ quốc tế (International Relations)

Chuyên ngành      : Thông tin đối ngoại

Mã ngành             : D310206

3.  Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ

Khoa được chia thành 3 bộ môn chuyên ngành tương ứng với các mảng kiến thức trọng tâm trong chương trình đào tạo. Đó là:

-   Bộ môn Quan hệ quốc tế

-   Bộ môn Nghiệp vụ Thông tin đối ngoại

-   Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

3.1.   Ban lãnh đạo Khoa

-   Trưởng khoa: PGS.TS. Phạm Minh Sơn (kiêm Tổ trưởng Tổ bộ môn Quan hệ quốc tế)

Chuyên ngành: Khoa học chính trị

Email: sonloanthu@gmail.com

-Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Oanh (kiêm Tổ trưởng Tổ bộ môn Nghiệp vụ Thông tin đối ngoại)

Chuyên ngành: Truyền thông đại chúng

Email: ngocoanhhvbc@gmail.com

          -Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Việt Nga
 

3.2.Trình độ chuyên môn của giảng viên

Khoa hiện có đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học (kể cả cán bộ kiêm nhiệm) giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn tốt, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học được giao. 

Hiện nay, toàn bộ giảng viên của Khoa có trình độ từ Thạc sĩ trở lên thuộc các chuyên ngành Báo chí, Chính trị học và Quan hệ quốc tế. Cụ thể:

-Phó giáo sư, Tiến sĩ: 27%

-   Nghiên cứu sinh:18%

-   Thạc sĩ: 46%

-   Cử nhân: 9%

Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu, Khoa Quan hệ quốc tế còn mời các chuyên gia, giảng viên, nhà báo từ Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Học viện Ngoại giao, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Tạp chí Thông tin đối ngoại…

Giảng viên cơ hữu: 11 người, trong đó có 1 PGS.TS, 2 TS, 2 nghiên cứu sinh TS, 5 ThS, 1 học viên cao học.

Cộng tác viên: Gần 30 GS, PGS, TS, giảng viên cao cấp đang công tác  tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Ngoại giao, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Thông tin đối ngoại… và nhiều cơ sở đào tạo khác.

4.  Các loại hình đào tạo

Khoa Quan hệ quốc tế hiện đào tạo ở bậc cử nhân 02 chuyên ngành: Thông tin đối ngoại và Quan hệ chính trị - truyền thông quốc tế thuộc mã ngành Quan hệ quốc tế. Định hướng phát triển của Khoa là tiếp tục đào tạo ở trình độ Thạc sĩ trong những năm tới.

Sinh viên tốt nghiệp Khoa Quan hệ quốc tế có thể đảm đương các công việc đối ngoại, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo; hoặc thực hiện các chức trách đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản, hệ thống kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quan hệ quốc tế, đối ngoại, thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông quốc tế; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

5. Môn học chuyên ngành đặc thù

- Ngoại giao và nghiệp vụ ngoại giao

- Nghiệp vụ văn phòng đối ngoại

- Nghệ thuật phát biểu và phát ngôn đối ngoại

- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế

- Tổ chức hoạt động thông tin đối ngoại

- Lý luận báo chí đối ngoại

- Thông tấn báo chí đối ngoại

- Chính luận báo chí đối ngoại

- Tổ chức sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại

- Truyền thông đại chúng trong hoạt động thông tin đối ngoại

6. Cơ hội việc làm

   Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể công tác tại:

- Các cơ quan, bộ phận đối ngoại, quan hệ quốc tế của Đảng, Nhà nước, đoàn thể

- Các cơ quan báo chí – truyền thông

- Các cơ quan quản lý báo chí truyền thông

- Các tổ chức quốc tế, công ty truyền thông…

7. Thành tích trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học

- Khoa tổ chức viết mới và biên soạn nhiều giáo trình, đề cương bài giảng phục vụ công tác giảng dạy.

- Tập thể Khoa 30 năm đạt danh hiệu Tổ lao động xã hội chủ nghĩa, đơn vị lao động giỏi, lao động tiên tiến (trừ các năm Nhà trường không tổ chức thi đua).

- Năm 2008, Khoa được Giám đốc Học viện Chính trị - hành chính quốc gia tặng bằng khen.

- Đồng chí Lê Minh Châu, nguyên trưởng khoa đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú (năm 1997), được bầu là chiến sĩ thi đua toàn ngành (năm 2000) và được tuyên dương Chiến sĩ thi đua toàn quốc tại Đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua lần thứ VI năm 2000, được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng ba.

- Đồng chí Dương Xuân Ngọc, nguyên trưởng khoa được bầu 1 năm chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 năm chiến sĩ thi đua cấp Bộ, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Năm 2011, TS. Phạm Minh Sơn, Trưởng khoa được phong học hàm Phó giáo sư; được nhận Bằng khen của Ban chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại năm 2013.

- Năm 2012, dưới sự điều hành trực tiếp của TS. Nguyễn Ngọc Oanh - Phó trưởng khoa, nhóm sinh viên của khoa đã giành giải trong cuộc thi Sáng kiến Phòng chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức.

- Năm 2012, nhóm sinh viên K30 dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học đoạt giải Ba -  Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” của Bộ Giáo dục đào tạo.

- Hầu hết cán bộ, giảng viên của Khoa liên tục các năm học đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Chi bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn bộ phận liên tục đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh.

- Liên chi đoàn Khoa nhận Bằng khen và giấy khen của đoàn cấp trên.

8. Các hoạt động ngoại khoá

Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức và duy trì nhiều hoạt động ngoại khoá. Các hoạt động này không chỉ giúp sinh viên nâng cao thành tích học tập mà còn góp phần thúc đẩy trí sáng tạo, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm cho sinh viên. Các đội nhóm chuyên môn có vai trò tích cực trong việc rèn luyện và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho sinh viên. Các hoạt động ngoại khoá tiêu biểu:

-   Đội Lễ tân: Được thành lập từ năm 2005 với nhiệm vụ phục vụ các hoạt động đối ngoại của Khoa, Đoàn trường và Học viện. Các thành viên được tuyển chọn từ sinh viên trong Khoa và được bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân. Đến nay, Đội đã hoàn thiện Quy chế đội, có đồng phục riêng và thường xuyên tham gia các sự kiện, hoạt động của nhà trường.

-   Đội Truyền thông: Có nhiệm vụ thông tin đầy đủ và toàn diện đến giảng viên và sinh viên về các hoạt động của Khoa. Thành viên của Đội viết tin, bài, chụp ảnh về các sự kiện cho website của Khoa. Ngoài ra, Đội tham gia việc thiết kế các ấn phẩm truyền thông cho các sự kiện của Khoa.

- Lễ hội Halloween: Được Liên chi đoàn Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức liên tục từ năm 2005 đến nay. Lễ hội Halloween là sự kiện văn hoá trọng tâm của Khoa và thu hút được sự chú ý của đông đảo sinh viên trong Học viện và các trường đại học lân cận. Sự kiện này là cơ hội để sinh viên rèn luyện và nâng cao kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, xây dựng kế hoạch và giải quyết vấn đề. Đây cũng là cơ hội để sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm và tăng cường tình đoàn kết.

-   Hội thảo hướng nghiệp: Là hoạt động do Liên chi đoàn Khoa tổ chức hàng năm nhằm giúp sinh viên mới định hướng nghề nghiệp, nắm được phương pháp học tập đại học. Khách mời Hội thảo là những cựu sinh viên của Khoa có thành tích học tập tốt và đang công tác tại các cơ quan, tổ chức khác nhau.

Ngoài ra, sinh viên trong Khoa còn tích cực tham gia hoạt động trong và ngoài Học viện như: Câu lạc bộ Kỹ năng sống, Đội Văn nghệ xung kích, Đội Tình nguyện xung kích, Ngày thơ Việt Nam, Cuộc thi sáng kiến phòng chống tham nhũng…

 

 

Học viện Báo chí & Tuyên truyền